آخرین فرصت جهت ارائه مدارک تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتسال استان چاپ

کمیته مسابقات هیات فوتبال استان کرمان، آخرین فرصت جهت ارائه مدارک تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتسال استان به این کمیته را  چهارشنبه  95/6/31 اعلام کرد.

مدارک لازم:

ارائه مدارک بازیکنان و کادر اجرائی تیم، معرفینامه از هیأت فوتبال شهرستان مربوطه و ارائه برگ تسویه حساب مالی به عنوان مجوز حضور در مسابقات سال جاری از امور مالی هیأت فوتبال استان کرمان