اولین نمایشگاه بین المللی فوتبال ایران چاپ
دوشنبه, 29 فروردین 1390 ساعت 12:32

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان کرمان، اولین نمایشگاه بین المللی فوتبال ایران با حمایت سازمانها، نهادها، و گروه های وابسته به ورزش فوتبال و با حضور سازمانها، نهادها و باشگاههای داخلی و همچنین باشگاههای خارجی و کشورهای خارجی  برگزار میشود.

ثبت نام نمایشگاه  هم اکنون از طریق از طریق وب سایت:

www.footballexpo2011.com

در شرف انجام می باشد.