دوشنبه, 04 شهریور 1398

امام حسين (ع) فرموند:


«إِنّ حُبّنَا لَتُسَاقِطُ الذّنُوبَ كَمَا تُسَاقِطُ الرّيحُ الْوَرَقَ».


«محبّت ما اهل بيت سبب ريزش گناهان است،

چنان‏كه باد، برگ درختان را مى‏ريزد».

(حياة الامام الحسين، ج ۱ ص۱۵۶ )

اخبار تصویری_new

آرای صادره از سوی کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان کرمان اعلام شد چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 20:22

رئیس کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان کرمان برخی از آرای صادره از سوی این کمیته را در رابطه با بازی‌های لیگ برتر فوتبال استان کرمان یادمان شهدای عرصه نظم و امنیت و همچنین لیگ برتر فوتسال استان یادمان شهدای مدافع حرم اعلام کرد.

مسعود کریمی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی هیئت فوتبال استان کرمان با اشاره به اتفاقات رخ داده در بازی شهدای باغبزم بردسیر و شهرداری نجف‌شهر اظهار داشت:درخصوص تخلفات آقای ابوالقاسم ایمانی مدیرعامل محترم باشگاه شهدای باغبزم بردسیر مبنی بر استعمال الفاظ زشت و ناپسند نسبت به داوران مسابقه و آقای رضا خراسانی سرپرست محترم تیم نجف شهر سیرجان مبنی بر اعتراض به تصمیمات داوری که متعاقب آن از محوطه فنی اخراج گردیده است و تخلفات تماشاچیان منتسب به تیم فوتبال شهدای باغبزم بردسیر مبنی بر استعمال الفاظ زشت و ناپسند نسبت به داوران و بازیکنان میهمان با عنایت به گزارش برگزارکنندگان مسابقه، تخلفات مشارالیهم محرز و مسلم است، لذا مستنداً به مواد 54 و 85 و 86 و 93 و 94 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال و با لحاظ قرار دادن کیفیات مخففه از جمله فقدان سابقه محکومیت آقایان ابوالقاسم ایمانی و رضا خراسانی مدیرعامل و سرپرست دو تیم شهدای باغبزم برسیر و نجف شهر سیرجان درکمیته انضباطی و حسن سابقه آنان با تبدیل و تقلیل مجازات قانونی آقای ابوالقاسم ایمانی را به یک جلسه محرومیت از حضور در مسابقات و همراهی تیم خود و «محرومیت از حضور در محوطه فنی» و پرداخت مبلغ دومیلیون ریال جریمه نقدی و آقای خراسانی را علاوه بر یک جلسه محرومیت که به دلیل اخراج از زمین خود به خود متحمل آن می گردد به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردند.

وی ادامه داد: نسبت به تخلفات تماشاچیان منتسب به تیم فوتبال شهدای باغبزم بردسیر با عنایت به اینکه در خصوص تماشاچیان و تخلفات تیم باغبزم چندین سابقه محکومیت در کمیته انضباطی مضبوط می باشد که مورخ 1/11/97 نیز با دعوت از مدیرعامل محترم باشگاه و رئیس محترم هیأت فوتبال بردسیر نیز در کمیته انضباطی حضور داشته اند و تعهد نمودند که دیگر جلوی این قبیل اتفاقات را خواهند گرفت و از آنجا که بعد از ورود تماشاگران به زمین بازی آقای سعید ایمانی سرپرست محترم تیم فوتبال شهدای باغبزم بردسیر با اقدام به موقع خود و مدیریت بجا و به موقع تماشاگران را به بیرون زمین هدایت نموده و حسب بند 6 ماده 85 مقررات انضباطی که بیان می دارد « درصورت واکنش به موقع و موثر از سوی باشگاه رکن قضایی می تواند این واکنش را بعنوان شرایط مخففه در هنگام صدور رأی مدنظر قرار دهد » لذا با لحاظ قراردادن کیفیات مخففه باشگاه باغبزم بردسیر به محرومیت از برگزاری یک مسابقه در شهر بردسیر و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد.

کریمی با اشاره به بازی تیم‌های فوتسال هیأت فوتبال رابر و شهدای دانش آموز رفسنجان تصریح کرد: درخصوص تخلفات تماشاچیان منتسب به تیم فوتسال هیأت فوتبال رابر دائر بر استعمال الفاظ زشت و ناپسند نسبت به داوران مسابقه با عنایت به گزارش ارائه شده توسط برگزارکنندگان مسابقه، تخلفات تماشاچیان محرز و مسلم است، لذا مستنداً به مواد 41، 85، 93،92 و 94 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال بلحاظ سابقه محکومیت قبلی تماشاگران منتسب به هیأت فوتبال رابر و اینکه حسب بند 2 ماده 86 مقررات انضباطی باشگاه میزبان مسئول برقراری نظم و امنیت درون و بیرون از مسابقه قبل و حین و بعد از مسابقه می باشد و باشگاه میزبان مسئول هرگونه حادثه و اتفاق رخ داده در زمان و مکان‌های ورزشگاه می باشد لذا باشگاه هیأت فوتبال رابر مقصر شناخته شده است.

وی افزود: تنها به دلیل اینکه حسب بند 6 ماده 85 مقررات انضباطی که بیان می دارد در صورت واکنش به موقع و موثر از سوی باشگاه رکن قضایی می تواند این واکنش را به عنوان شرایط مخففه در هنگام صدور رأی مدنظر قرار دهد « که در صورتجلسه تنظیمی توسط ناظر محترم هیأت فوتبال استان بازیکن شماره 2 تیم هیأت فوتبال رابر آقای منصور مهدی پور که بعنوان با اخلاق ترین بازیکن میدان به دلیل همکاری و برگزاری مسابقه شایسته و به نحو مطلوب تقدیر گردیده است به همین علت با لحاظ قراردادن کیفیات مخففه مذکور باشگاه هیأت فوتبال رابر را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از انجام یک مسابقه در شهرستان رابر محکوم می نماید.

رئیس کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان کرمان در ادامه به بازی دو تیمد ایثار جیرفت و شهرداری شهداد اشاره و عنوان کرد: درخصوص تخلفات تماشاچیان منتسب به تیم فوتسال ایثار جیرفت دائر بر استعمال الفاظ زشت و ناپسند نسبت به داوران محترم و تیم میهمان «شهرداری شهداد» با عنایت به گزارش برگزارکنندگان مسابقه، تخلفات تماشاچیان محرز و مسلم است، لذا مستنداً به مواد 41 و 85 و 92 و 93 و 94 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال به لحاظ سابقه محکومیت قبلی تماشاگران منتسب به تیم فوتسال ایثار جیرفت و اینکه حسب بند 2 ماده 86 مقررات انضباطی مسئولیت رفتار تماشاگران در هر حال به عهده تیم میزبان می باشد و اینکه تیم ایثار جیرفت دارای یک فقره سابقه محکومیت تعلیقی در رأی مورخ 3/10/96 این کمیته انضباطی می باشد که به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردیده بوده که به مدت شش ماه تعلیق گردیده و با توجه به اینکه بعد از گذشت مدت ذکر شده مرتکب تخلف دیگر از سوی تماشاچیان منتسب به تیم خود گردیده با لحاظ قراردادن کیفیات مخففه، باشگاه مذکور مقصر شناخته شده است.

وی اضافه کرد: پس تیم فوتسال جیرفت به پرداخت مبلغ چهارمیلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از انجام یک مسابقه در شهرستان جیرفت محکوم می‌گردند.

کریمی با اشاره به بازی دو تیم کرمان فراراه و هتل سجاد بردسیر در لیگ برتر فوتسال استان گفت: درخصوص تخلفات آقای مجتبی ملک قاسمی سرپرست محترم تیم هتل سجاد بردسیر دائر بر اعتراض به تصمیمات داوری و ورود به زمین مسابقه که متعاقب این اقدام از محوطه فنی اخراج گردیده و استعمال الفاظ زشت و ناپسند نسبت به داوران با توجه به گزارش برگزارکنندگان مسابقه تخلفات مشارالیه محرز و مسلم است.

وی ادامه داد: پس مستنداً به مواد 54 و 91 و 93 و 94 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال و با لحاظ قراردادن کیفیات مخففه از جمله حسن سابقه و نداشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی با تبدیل و تقلیل مجازات قانونی علاوه بر یک جلسه محرومیت که به دلیل اخراج از محوطه فنی متحمل آن می گردد به یک جلسه محرومیت دیگر از حضور در مسابقات و همراهی تیم خود و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم می گردد.

کریمی در پایان گفت: آرای صادره حسب مواد 102 و 103 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قطعی می باشند.

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به هیات فوتبال استان کرمان است