سه شنبه, 11 آذر 1399

حضرت امام رضا (ع):

مؤمن، مؤمن واقعى نيست،

مگر آن كه سه خصلت در او باشد:

سنّتى از پروردگارش و سنّتى از پيامبرش و سنّتى از امامش.

امّا سنّت پروردگارش، پوشاندن راز خود است،

امّا سنّت پيغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،

امّا سنّت امامش، صبر كردن در زمان تنگدستى و پريشان حالى است.

اخبار تصویری_new

اثر آرام سازی کاربردی ،تصویر سازی وترکیب این دوروش بر عملکرد پنالتی زنان فوتبال چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, 24 آذر 1396 ساعت 13:44

اثر آرام سازی کاربردی ،تصویر سازی وترکیب این دوروش بر عملکرد پنالتی زنان فوتبال

تحقیق حاضر روی شصت نفراز بازیکنان جوان غیر حرفه ای فوتبال شهر تهران انجام شد.در پیش آزمون بازیکنان ابتدا پرسشنامه اضطراب رقابت ورزشی وسیاهه ی اضطراب حالتی رقابتی راتکمیل کردند وسپس هر نفر پنج ضربه پنالتی زدند.درنهایت در مرحله پس آزمون پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی راتکمیل کرده ومجددا پنج ضربه پنالتی دیگر زدند.

نتایج نشان داد که هرسه روش(آرام سازی،تصویرسازی،ترکیب آرام سازی وتصویرسازی) اثر معنی داری بر بهبود عملکردبازیکنان دارد.

همچنین روش آرام سازی اثر معنی داری بر کاهش اضطراب جسمانی و روش تصویر سازی اثر معنی داری بر کاهش اضطراب شناختی وترکیب هردوروش اثر معنی داری برهر دو نوع اضطراب موقعیتی دارد.

نتایج نشان داد با آموزش روش های آرام سازی وتصویر سازی می توان دربهبود عملکرد بازیکنان وکاهش اضطراب رقابتی به آن ها کمک کرد.

علوی زاده سید محمدرضا ، صبحی قراملکی ناصر، انتظاری سمیه،کنگره بین المللی فوتبال کلینیک،2017،ص 36

 

ارائه کننده:میلاد سربازی

 

 

 

فوتبال مجازی

 

جهت ثبت نام در مسابقات

فوتبال مجازی و الکترونیک

لطفا اینجا کلیک کنیدکلیه حقوق این پورتال متعلق به هیات فوتبال استان کرمان است