سه شنبه, 01 بهمن 1398

اخبار تصویری_new

گروه بندی و برنامه مرحله نهایی مسابقات فوتبال جوانان استان چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه, 24 شهریور 1395 ساعت 11:35

گروه بندی و برنامه مرحله  نهایی مسابقات فوتبال جوانان استان کرمان – شهریورماه 95 (شهرستان بم)

 

گروه الف

 

گروه ب

شهرداری کهنوج

 

شهرداری بروات

شهرداری نجف شهر

 

شهاب شهربابک

امیران کرمان

 

زغالشوئی زرند

 

برنامه مسابقات گروه الف:

ردیف

مسابقه

روز

تاریخ

ساعت

استراحت

محل برگزاری

1

شهرداری کهنوج – شهرداری نجف­شهر

یکشنبه

21/6/95

15: 14

امیران کرمان

ورزشگاه فجر بم

2

شهرداری کهنوج -امیران کرمان

دوشنبه

22/6/95

15: 14

شهرداری نجف­ شهر

ورزشگاه فجر بم

3

شهرداری نجف شهر – امیران کرمان

سه شنبه

23/6/95

15: 14

شهرداری کهنوج

ورزشگاه فجر بم

 

برنامه مسابقات گروه ب:

ردیف

مسابقه

روز

تاریخ

ساعت

استراحت

محل برگزاری

1

زغالشوئی زرند – شهاب شهربابک

یکشنبه

21/6/95

15: 16

شهرداری بروات

ورزشگاه فجر بم

2

شهرداری بروات – زغالشوئی زرند

دوشنبه

22/6/95

15: 16

شهاب شهربابک

ورزشگاه فجر بم

3

شهرداری بروات – شهاب شهربابک

سه شنبه

23/6/95

15: 16

زغالشوئی زرند

ورزشگاه فجر بم

 

 

«حسین سعیدنیا: نماینده هیأت فوتبال استان»

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به هیات فوتبال استان کرمان است