سه شنبه, 25 تیر 1398

 

 

 


اخبار تصویری_new

شرایط سنی وتیمهای حاضردرمسابقات رده های سنی کشوری چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 26 شهریور 1394 ساعت 14:29

شرایط سنی وتیمهای حاضردرمسابقات رده های سنی کشوری

رده سنی

لیگ

تیمهای شرکت کننده

امید

متولدین 11/10/73 به بعد

برتر

مس کرمان، مس رفسنجان (تاریخ ارائه مدارک به فدراسیون 6/7/94 لغایت 14/7/94)

دسته اول

گل­گهر سیرجان (تاریخ ارائه مدارک به فدراسیون 26/7/94 لغایت 6/8/94)

مناطق

علوم پزشکی

جوانان

متولدین 11/10/75

برتر

مس کرمان  (فرصت ارائه مدارک به فدراسیون 6/7/94 لغایت 14/7/94)

دسته اول

گل­گهر سیرجان، مس رفسنجان،(فرصت ارائه مدارک به فدراسیون26/7/94 لغایت 6/8/94)

مناطق

امیران کرمان

نوجوانان

متولدین 11/10/78 به بعد

قهرمانی کشور

مس کرمان (فرصت ارائه مدارک به فدراسیون 15/7/94 لغایت 26/7/94)

مناطق

آراد زرند

نونهالان

متولدین 11/10/80

قهرمانی کشور

مس کرمان (فرصت ارائه مدارک به فدراسیون 15/7/94 لغایت 26/7/94)

مناطق

مس رفسنجان – گل­گهر سیرجان

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به هیات فوتبال استان کرمان است