سه شنبه, 25 تیر 1398

 

 

 


اخبار تصویری_new

برنامه مسابقات فوتبال نوجوانان استان(منطقه کرمان) چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه, 17 شهریور 1394 ساعت 10:58

ردیف

تاریخ برگزاری

مسابقه بین دو تیم

ساعت شروع

در ورزشگاه

محل مسابقه

1

شنبه 21/6/94

امیران – شهداء مقاومت

15

سلیمی کیا

کرمان

2

شنبه 21/6/94

شهید ترک زاده – علوم پزشکی

17

سلیمی کیا

کرمان

3

یک شنبه 22/6/94

امیران – علوم پزشکی

15

سلیمی کیا

کرمان

4

یک شنبه 22/6/94

شهداء مقاومت – شهید ترک زاده

17

سلیمی کیا

کرمان

5

دوشنبه 23/6/94

امیران – شهید ترک زاده

17

سلیمی کیا

کرمان

6

دوشنبه 23/6/94

علوم پزشکی – شهداء مقاومت

15

سلیمی کیا

کرمان

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به هیات فوتبال استان کرمان است